Velkommen til søknadsportal for barnehage og SFO


Ny søknad
For å registrere ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Dersom du er folkeregistrert i Vestvågøy kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.)Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Vestvågøy kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

Bytte av barnehage
For å registrere ønske om ny barnehage, logger dere inn, og sender ny søknad.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID/BankID).
Les mer om ID-porten/MinID her:

Informasjon om ID-porten (MinID/BankID)

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- endre oppholdstid på eksisterende plass
- si opp eksisterende plass